Funny Marathi SMS Jokes

Mast Marathi SMS Jokes. Because laughter is the best language.

Mulgi Ya saadichi kai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 votes, average: 4.30 out of 5)

Mulgi:Ya saadichi kai kimmat aahe? Chaavat dukandaar: paach chumban. Mulgi:Hi saadi pack karun dya, bill maajhi aaji denar aahe

Raju Deva mala dukkha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 4.35 out of 5)

Raju:Deva mala dukkha de, vedana de, garibi de, traas de. Dev:Gaadhva, eka vakyaat saang na tula bayako havi aahe mhanoon!

Sonu Kombda ani kombadi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 4.50 out of 5)

Sonu:Kombda ani kombadi madhle antar kase sangaal? Monu: Soppe aahe, dagad maara! Palala tar kombada ani palali tar kombadi

Bayako Jar mi newspaper

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 3.71 out of 5)

Bayako:Jar mi newspaper asti tar roz tumchya haatat rahili asti. Navra:Mala hi hech waatte, tya nimittane roz navi tari milaali asti

Baap Maajhi mulgi eka

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4.58 out of 5)

Baap:Maajhi mulgi eka gaadhva sobat aaple pure jeevan ghalavnaar naahi. Mulga:Mhanun tar me tichyashi lagna karun tila ithun netoye

Mulga Baba paach adhik

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4.00 out of 5)

Mulga:Baba paach adhik paach kiti hotaat ho? Vadeel:Gaadhva kaahich kase yet naahi re tula, jaa aat jaun calculator gheun ye lavkar

Navra Maaze doke phirle

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 3.08 out of 5)

Navra:Maaze doke phirle hote jevha mi tujhyashi lagna kele. Bayako:Maahit aahe, pan mi premaat itki andhali hoti ki mala dislech naahi